Естетична хирургия

Нехирургична ринопластика

Естетична хирургия, Нехирургична ринопластика

В последно време нехирургичната ринопластика започна да придобива все по-голяма популярност, защото предлага резултати, които до неотдавна бяха постижими единствено с хирургична намеса. Дермални филъри вече се използват и за корекция на носа, разбира се, подходящи са за конкретни случаи.

Трябва да споменем и, че резултатите, получени с дермални филъри, не са постоянни и процедурите е необходимо да се повтарят през определен период от време. Тук ще се спрем на някои от подходящите състояния, върху които може да се работи с дермални филъри.

Падащо носле
Ако върхът на носа е паднал надолу, то възможно е да се коригира, като се повдигне леко с филър, инжектиран на определено място в основата на ноздрите.

Изкривявания, в следствие на травма
Тук корекцията с филър не може да бъде пълна, макар да зависи от конкретната ситуация. Със сигурност се постигна смекчаване на изкривяването и по-естествена форма на носа.

Леките гърбици
За тази зона се използват продукти с висока молекулярна маса, които трябва да се инжектират изключително внимателно, с оглед тънката кожа на носа. Резултатите са забележителни.

Плосък нос
С нанасянето на филър се постига по-добре изразена и правилна форма на носа.

Корекции на предишни хирургични намеси
При дефекти, останали от хируриргически корекции, може да се работи за заличаването им с различни по-плътност филъри.

Kozmetikata.com


последно от справочника
Абонамент