Фотогалерия

Защото заедно са Виното и Любовта...

  • 02.02.2012
  • Автор: Светлана Илкова
Фотогалерия, Защото заедно са Виното и Любовта...

Фотогалерия, Защото заедно са Виното и Любовта...

Фотогалерия, Защото заедно са Виното и Любовта...

Фотогалерия, Защото заедно са Виното и Любовта...

Фотогалерия, Защото заедно са Виното и Любовта...

Фотогалерия, Защото заедно са Виното и Любовта...

Фотогалерия, Защото заедно са Виното и Любовта...

Фотогалерия, Защото заедно са Виното и Любовта...

Фотогалерия, Защото заедно са Виното и Любовта...

В навечерието на тези прекрасни празника, искаме да ви кажем следното:

Защото заедно са Виното и Любовта...
И влюбени вървят по земния си път...
Докосват всяка жива твар в света...
Опияняват всичко и в най-затънтения кът...

За Виното и Любовта
изречени са хиляди слова.
Винòто дар ни е от земните недра,
а Любовта...
любов правете, хора, не война!...