Козметичен справочник

Бутан

  • 30.11.2009
  • Автор: Светлана Илкова

Бутанът е силно запалим газ, използван предимно в кухнята или в запалките. Но освен това той е и "гориво" в аерозолните спрейове.