Козметичен справочник

Бутан

Бутанът е силно запалим газ, използван предимно в кухнята или в запалките. Но освен това той е и "гориво" в аерозолните спрейове.