Козметичен справочник

Пропилен карбонат

Течност, използвана като разтворител и образуващ филм агент.