Козметичен справочник

Хидрофлуорокарбон 152А

Хидрофлуорокарбон 152А е комбинация от хидроген, флуорин и карбон. Хидрофлуорокарбона се използва като по-безопасен заместител на озона. Използва се в аерозолните спрейове.