За Устната хигиена

Invisalign – перфектно подредени зъби

  • 26.01.2012
  • Автор: Светлана Илкова
За Устната хигиена, Invisalign – перфектно подредени зъби

Invisalign ( Инвизалайн ) или известна още като "невидими брекети" е съвременна технология и ортодонтска система за постигане на идеална подредба на зъбите и формиране на хармонична естетична усмивка и функционална захапка.

Invisalign представляват поредица от прозрачни шини, всяка от които се носи по 2 седмици, като премества постепенно зъбите към тяхната нормална позиция. Във формата на всяка отделна шина от поредицата е заложена по една малка стъпка в преместването на зъбите. Това спомага за бавното, естествено и съвсем неусетно преместване на неправилно подредените зъби към тяхната идеална позиция.

Invisalign осигурява равномерно преместване на всички зъби без да има риск от прекомерно използване на сили върху тях, запазва се комфорта на естествените зъби без върху тях да са залепени брекети, предлага отлична естетика и възможност за директен контрол и отчитане на резултата от лечението.

Invisalign могат да се носят през цялото време без да пречат на общуването или външния ви вид, не смущават говора, нито храненето, тъй като са разположени във "фонетично неутрални" зони и не променят начина по който говорим.

Invisalign е 100%-ова алтернатива на брекетите, но е приложима при определени ортодонтски проблеми, които касаят най-вече проблеми в позицията на зъбите, но има по-ограничено приложение, когато проблемите засягат неправилен растеж на челюстта или нужда от стимулиране и насочване на правилния растеж на челюстите. Системата е приложима при всички възрастови групи, както и при деца след 14 години, когато са налични постоянните зъби.

Invisalign се изработват чрез многоетапна 3D компютърна технология при която от първоначалните отпечатъци на зъбите взети в кабинета от вашия ортодонт се изработват симулативни модели на подредбата на зъбите, показващи как те ще изглеждат при всяка стъпка от преместването им към тяхната идеална позиция и тези модели се използват за изработване на шините (на принципа на стереолитографията), с които се осъществява самото лечение. Освен това лечението с Invisalign е доста предвидимо на всеки един етап, тъй като още при първоначалния анализ се създава компютърна симулация на целия процес на преместване на зъбите, което позволява и да се предвиди точното време нужно за завършване на лечението.

Клиника SmileArt
д-р Николай Колев
ул."Шандор Петьофи" 65
тел. 0885 94 76 75