За Устната хигиена

Нанокристалите в стоматологията

  • 16.01.2012
  • Автор: Светлана Илкова
За Устната хигиена, Нанокристалите в стоматологията

Свръхтвърд материал с нанокристална структура, притежаващ високи оптически характеристики е разработен от немски специалисти. Твърдостта му е сравнима с твърдостта на емайла на зъбите, която в има силата да издържи тежки натоварвания и налягане.  

Керамичните материали, които се приемат през цялото това време, не се отличават със свръхтвърди качества, затова екипът под ръководството на доктор Ръсел е пристъпил към създаването на по-съвършен композит.

Стъклокерамичните материали се получават от оксиди на магнезия, алуминия и силиция под въздействието на високата температура. Те са пет пъти по-устойчиви от керамиката, която днес се ползва в стоматологията.

Не толкова отдавна опит за разработването на свръхтвърд материал са предприели и химици от Йена, въпреки че те са планирали да приложат ноу хау в други области, например в ИТ за създаването на твърди дискове. Но екипът на Ръсел е взел инициативата и го е пренесъл на нова почва.

Процесът за получаването на нанокристали се състои от няколко етапа. Отначало изходните материали се разтапят при температура 1500°C, получената сплав се охлажда и надробява на дребни парченца. След това  се обработват по следната технология – разтапяне, охлаждане и котролирано нагряване до 1000°C.

Нанокристалите се образуват при последния етап – най-значимия. Размерът на един нанокристал не превишава 100 нм., благодарение на това те не разсейват светлината, което максимално ги доближава до зъбния емайл.

Kozmetikata.com