За Устната хигиена

Част ll

Изработване и поставяне на зъбни коронки

  • 18.10.2007
  • Автор: д-р Галя Данчева
За Устната хигиена, Изработване и поставяне на зъбни коронки

За Устната хигиена, Изработване и поставяне на зъбни коронки

За Устната хигиена, Изработване и поставяне на зъбни коронки

За Устната хигиена, Изработване и поставяне на зъбни коронки

За Устната хигиена, Изработване и поставяне на зъбни коронки

За Устната хигиена, Изработване и поставяне на зъбни коронки

За Устната хигиена, Изработване и поставяне на зъбни коронки

За Устната хигиена, Изработване и поставяне на зъбни коронки

За Устната хигиена, Изработване и поставяне на зъбни коронки

За Устната хигиена, Изработване и поставяне на зъбни коронки

Уважаеми читатели, списание KOZMETIKATA.COM ще предостави на вашето внимание поредица от статии с любезното съдействие на д–р Галя Данчева във връзка с въпросите, свързани със зъбните коронки:

1. Зъбни коронки
2. Изработване и поставяне на зъбни коронки
3. Видове зъбни коронки
4. Порцеланови фасети и зъбни коронки

Изработване и поставяне на зъбни коронки

Какво означава голяма зъбна обтурация?

Задължение и отговорност на Вашият стоматолог е да Ви предложи мнение, информация и възможности за най-добро възстановяване на Вашите зъби. 
На практика всяка обтурация, по-голяма от една трета от ширината на зъба, може да се приеме за достатъчно голяма, за да наруши структурната стабилност на зъба, който в този случай е добър кандидат за поставяне на зъбна коронка. Стоматолозите са дори още по-консервативни във вижданията си и смятат, че при обтурация, надвишаваща една трета от разстоянието между зъбните върхове, трябва да бъде поставена зъбна коронка. 

С каква големина са Вашите зъбните обтурации?

Може би вече сте преценили големината на пломбите си в огледалото.  Забелязали ли сте някои "големи" обтурации? Помните ли колко време са престояли в устата Ви? Две години, пет години, повече? И каква е разликата? Ако зъбите с големи обтурации са толкова отслабени, защо части от тези зъби все още не са отчупени?
Разбира се никой стоматолог не може да прецени със сигурност при кои зъби ще се развият проблеми и при кои не. Стоматолозите обаче базират преценката си кои зъби са изложени на риск от счупване в сравнение с други, както върху своите знания, така и върху клиничния си опит и са длъжни да споделят тази информация с Вас.
Естествено не всеки зъб с голяма обтурация ще се счупи. При много хора тези "големи" обтурации се задържат непроменени дълги години. Освен това не всеки счупен зъб има проблеми с възстановяването. Когато стоматологът Ви предложи поставяне на зъбна коронка вместо  обтурация, той смята, че зъбната коронка представлява най-благоприятния вариант за Вашия зъб в дългосрочен план. 
 
Връзката между зъбните коронки и кореновото лечение

Някои хора свързват нуждата от поставяне на зъбна коронка с необходимостта от провеждане на кореново лечение на същия зъб. Въпреки че могат да са необходими и двата метода на лечение, те са напълно независими процедури и не всеки зъб, върху който е поставена зъбна коронка, има нужда от кореново лечение.

Какви са последствията, ако зъбът не се защити чрез зъбна коронка?

Не е възможно да се предвиди точно какво ще се случи със зъб, подходящ за поставяне на зъбна коронка. По-долу са изброени някои от възможностите. 
[ Със звезда "*"е обозначен потенциален значителен проблем, който може да бъде предотвратен чрез поставяне на зъбна коронка.]

A) Зъбът няма да създаде проблеми
Както можете да предположите, някои зъби, които изглежда, че се нуждаят от защита със зъбна коронка, въобще не развиват проблеми. Никой стоматолог не може да знае със сигурност каква ще бъде съдбата на определен зъб. Той просто може да Ви препоръча най-подходящото според него лечение по отношение на дългосрочното му здраве. 

B)Зъбът ще се счупи

Друг възможен вариант за зъб, имащ нужда от защита със зъбна коронка, е той да се напука. За разлика от напукванията при костите, напукванията на зъбите не се самолекуват и не се възстановяват самостоятелно. След образуване на пукнатина, тя може и най-често ще увеличи размера си под влиянието на дъвкателните сили. 

Напукванията и счупванията при зъбите могат да възникнат под следните форми:


1) Зъбът е напукан, но няма счупено парче или подвижност в зъба. Зъбът не предизвиква болка или дискомфорт
В много случаи, освен ако не е отчупено парче, Вие няма да установите наличието на пукнатина. Това е така, защото много пукнатини са трудно, ако не невъзможно, да се визуализират и не всички пукнатини в зъбите (видими или невидими) са сигнификантни до степен да предизвикат симптоми. Въпреки че не всички пукнатини биха създали проблеми, наличието на такава може да е причина за бъдещо счупване или проблеми с инервацията на зъба. 

2)* Зъбът е напукан, но няма счупено парче или подвижност в зъба. Зъбът предизвиква известна болка или дискомфорт
Напуканите зъби могат да бъдат чувствителни. Дъвкателното налягане може да раздалечи частите от зъба от двете страни на пукнатината и с това да предизвика болка.
Класическият признак на напукан зъб е наличието на внезапна остра болка в зъба при дъвчене. Веднага, след отстраняване на налягането при дъвчене, болката изчезва. Болката може да не възниква при всеки дъвкателен акт. Понякога е необходимо стискане на зъбите или дъвчене под определен ъгъл за предизвикване на болка.
Докато пукнатините в зъба не се лекуват, симптомите могат да утихнат. Ако предполагате, че имате пукнат зъб, трябва да помолите Вашия стоматолог да го прегледа и да Ви препоръча лечение. Той може да прецени, че зъбът Ви не се нуждае от никакво или от незначително лечение или да препоръча поставяне на зъбна коронка. В най-тежките случаи той може да препоръча кореново лечение преди поставяне на зъбна коронка. 

3) Зъбът се напуква и в резултат част от него се отчупва или става подвижна
Зъбът може да се напука и да доведе до отделяне на част от него. Счупената част може изцяло да се отдели от зъба, или, ако все още е свързана с венеца, тя е подвижна, но се задържа на мястото си. 
Степента на болка или дискомфорт, свързани със счупения зъб варират широко в зависимост от ситуацията.  Понякога тези зъби:
•    Не дават абсолютно никакви симптоми
•    Са с остри или груби граници, които дразнят езика или бузите на пациента
•    Са с повишена чувствителност към топло и студено
•    Са болезнени при дъвчене
•    Са спонтанно болезнени

Ето някои чести последствия от счупването на зъбите:


a) Зъбът се счупва по начин, позволяващ лесното му възстановяване
При отчупване на много малко парче от зъба често се налага само леко заглаждане на острите ръбове, образувани при счупването. В другата крайност са случаите, при които Вашият стоматолог ще Ви препоръча поставянето на зъбна коронка. 

b)* Зъбът се счупва, но се налага предхождащо стоматологично лечение преди поставянето на зъбна коронка

По-сериозните зъбни счупвания изискват продължително и разширено стоматологично лечение за възстановяването им.
Зъбът се счупва и се налага пародонтална хирургия.
Ако частта от зъба, която се е отчупила, обхваща и част от корена на зъба, преди поставянето на зъбна корона може да се наложи хирургична намеса върху венеца, наречена "коронарно удължаване". Това се налага поради факта, че ръбът на зъбната коронка не може да се разположи прекалено дълбоко под нивото на венеца, тъй като ще предизвика увреждането му.  

Зъбът е счупен и е необходимо кореново лечение

Дълбоки пукнатини в зъба или значителни по размер счупвания могат да увредят зъбния нерв. В тези случаи стоматологът трябва първо да проведе лечение на кореновия канал, за да овладее проблема със зъбния нерв, след което може да бъде поставена зъбна коронка. 

c)* Зъбът се счупва по начин, непозволяващ неговото възстановяване
Учудващо е, че дори зъби, които са се счупили на нивото на венечния ръб, могат да бъдат възстановени наново. Ако пукнатината или фрактурата обхваща големи части от корена (частта от зъба, разположена под нивото на венеца), стоматологът Ви може да реши, че никакво стоматологично лечение няма да е в състояние да възстанови адекватно зъба, поради което е необходимо той да бъде изваден.

Какви са етапите при изработване на зъбни коронки?

Обикновено изработването на зъбна коронка налага две отделни посещения при стоматолога:

I) Първо посещение

A) Вашият стоматолог ще Ви обезболи зъба
Първоначално Вашият стоматолог ще анестезира (обезболи) зъба и венеца около него. 

B) Стоматологът ще придаде определени размери и форма на Вашия зъб
За да се осигури адекватна стабилност, а при порцелановите коронки и подходящата естетика, зъбната коронка трябва да притежава определена минимална дебелина. От друга страна размерите на зъба трябва да бъдат намалени със същите стойности, така че след циментирането на коронката върху зъба, тя да не бъде с по-голям размер. В повечето случаи минималната необходима дебелина на коронката е около 2 милиметра.
Освен намаляване на размера на зъба, стоматологът трябва да му придаде и определена форма. Зъбът, на който предстои да се постави коронка, трябва да бъде с леко заострена форма, така че коронката лесно да бъде поставена и да го обхване отгоре и отстрани.
Колкото е по-голям размерът на зъбното пънче, което заема пространството под зъбната коронка, толкова по-стабилна ще бъде коронката. В някои случаи от зъба са се отчупили толкова големи парчета, че се налага стоматологът първоначално да изгради зъбно пънче с обтуровъчен материал (да го направи по-високо), преди да го оформи окончателно. 

C) Вашият стоматолог ще вземе отпечатък от зъба
След подходящото оформяне на зъба, Вашият стоматолог ще трябва да направи негово копие чрез вземане на отпечатък. Впоследствие коронката ще бъде изработена с помощта на този отпечатък.

D) За Вашия зъб ще бъде изготвена временна коронка

Вашият стоматолог ще изработи (най-често от пластмаса) и залепи върху зъбното пънче временна коронка, която да го предпази от неблагоприятни въздействия и да възстанови естетиката за периода, необходим за изработването на постоянната коронка.

E) Вашия стоматолог ще избере подходящия цвят на порцелана за постоянната зъбна коронка
Ако постоянната зъбна коронка ще бъде инкрустирана с порцелан, стоматологът ще трябва да определи какъв цвят порцелан съответства в най-голяма степен на цвета на съседните зъби.

II) Второ посещение

Циментиране на постоянната коронка
Това посещение се провежда след изработването на постоянната зъбна коронка от зъботехническата лаборатория. Ако е била поставена временна коронка, стоматологът ще я свали.
Преди стоматологът да циментира новата Ви зъбна коронка, той ще трябва да прецени доколко добре приляга тя към зъба с помощта на конец за зъби, стоматологичен инструмент или като Ви помоли да захапете и при нужда ще извърши леки поправки по нея (ажустиране), докато не постигне търсения резултат.  
След като Вие и Вашият лекар одобрите крайния резултат, постоянната зъбна коронка може да бъде циментирана. Първо стоматологът ще постави цимент под коронката, след което ще я залепи за зъбното пънче. След известен период за стягане на цимента, с помощта на стоматологичен инструмент стоматологът ще отстрани излишния цимент, излязъл под ръба на коронката. С това приключва поставянето на постоянната зъбна коронка.

Д-р Галя  Данчева

Гр. София  ул. "Цар Асен" №61
02/9819232
0887838513