За Устната хигиена

Компютърно моделиране на зъби

  • 23.08.2010
  • Автор: Светлана Илкова
За Устната хигиена, Компютърно моделиране на зъби

За Устната хигиена, Компютърно моделиране на зъби

Целта на компютърното моделиране е да приближи заместващата зъбите конструкция до идеала, като се изключат максимално неточностите и предварително се види цялостния модел на зъбна протеза, като в това влиза и вече установения вид, за да се получи най-добрия образ и да се планира процеса по протезирането.

Благодарение на компютърното моделиране при протезирането на зъбите може още в началото да се види, как ще изглеждате с новите зъби, за да изберете оптималния вариант.

Ако се стремите към идеалната усмивка, то компютърното моделиране ще ви помогне да установите, какви са подходящите пропорции на зъбите, които са именно за вас. Има определена методика – като за  мерна единица се вземат вторите резци. В сравнение с тях ширината на предните трябва да е 1,6, а ширината на кучешките  - 0,6. Не по-малко важна е и дължината и формата на зъбите.

Различават се холивудски тип усмивка (всички зъби са с примерно еднаква дължина), скандинавски (двата предни резци са значително по-ниско от останалите), юношеска (зъби с изразени прозрачни краища) и още... Направеният избор може значително да промени и подобри цялостния ви външен вид. И даже да ви подмлади, като удължи резците с 1-2 мм.

Новите технологии за зъбно протезиране включват в себе си изготвянето на конструкция не от ръцете на зъботехник, а машини, и тук компютърното моделиране излиза на първо място, когато отначало с помощта на триизмерен лазерен скенер и компютърна обработка се създава модел, идеално подхождащ на конкретния пациент, а по него бързо и точно под ръководството на компютърна програма се изработва и самата протеза.

Това важи особено са такива протези, като фасетите и коронките, които се изработват от цялостни блокове порцелан, стъклокерамика и даже титан. Те се получават идеално точни, което създава удобство и дълготраен резултат от лечението.

Последното достижение в протезирането е имплантацията, която вече е немислима без компютърното моделиране. Особено програмите, които се се използват за компютърна томография на зъбите и челюстите, създават идеално точни модели на бъдещите конструкции в триизмерна графика с отчитането на всички индивидуални особености.

Компютърните снимки отразяват всички съседни образувания от типа на разположението на нервите, обема на костите и всички подобни характеристики. Компютърът ги обединява и лекарят получава на екрана възможност да види това, което е скрито – структурата на челюстта, разположението на нервите и кръвоносните съдове, корените на околните зъби.

А след това направо на екрана може да направи виртуално поставяне на имплантите, като зададе размерът, дебелината  и наклона и мястото на скосяване.

Всичко това позволява по-лесно да се планира и проведе процеса на имплантация и заздравяване, както и по-продължителния му живот.

Kozmetikata.com