Грижа за Тялото

Как да разчитаме срока на годност

  • 21.12.2011
  • Автор: Светлана Илкова
Грижа за Тялото, Как да разчитаме срока на годност

Грижа за Тялото, Как да разчитаме срока на годност

Използване от момента на отваряне

Грижа за Тялото, Как да разчитаме срока на годност

Грижа за Тялото, Как да разчитаме срока на годност

Ново понятие – "минимален срок на годност"- "дата, до която козметичното средство изпълнява свойствата си и не представлява никаква опасност за потребителя"

Грижа за Тялото, Как да разчитаме срока на годност

Вече едва ли има човек, който подминава етикетите на купуваните стоки без да им обърне внимание. Само, че в много от случаите върху на тях са изписани знаци и цифри често непонятни за повечето от нас. Затова и смятаме, че тази тема ще улесни избора ви на козметични средства. За начало трябва да поставим и разграничим три съвършено различни понятия – дата на производство, срок на годност и терминът използване от момента на отваряне.

На всички козметични средства без изключение е указана датата на производство – често е посочена на опаковката в обичайния вид "месец/година" или "дата/месец/година". Но понякога таза дата не се отбелязва в разбираем вид, а под формата на код, който е удобен за производителя, но не дава никаква информация на потребителите.

В такива случаи внимателно огледайте опаковката (обикновено този код е отпечатан на долната част). За да го разчетете са създадени такива електронни калкулатори, които изчисляват точната дата, след като въведете марката на продукта и кода.
(За съжаление такъв активен на български все още няма, но могат да се намерят в чуждоезични сайтове)

Сега за срока на годност
Съгласно законодателството, указването на срока на годност на козметичните средства е задължително,  само ако той е по-малко от 30 месеца
. Обозначава се във вид на надпис от типа  Exp 01/2012. И това означава, че настоящия продукт  запазва всички свои свойства и качества до изтичането на указаната дата.

Ако срока на годност не е оказан, то автоматично означава, че е 30 и повече месеца. Но в никакъв случай продукта не може да се използва през цялата продължителност на този срок. Търсете на опаковката символа във вид на отворена капачка. На нея обикновено е указан термина използване от момента на отваряне – в случая 12 месеца означава, че от момента на отварянето на опаковката и първото използване козметичното средство съхранява всичките си качества в продължение на 12 месеца.

Естествено, за да сте сигурни дали срока на годност на тази козметика е изтекъл е необходимо да знаете, кога е било отворена. Отбелязваме още веднъж, не купена, а именно отворена. Принципно е подходящо, ако сте избрали тази козметика непосредствено след отварянето да запишете датата, за да можете да следите без проблем колко време ползвате продукта и кога изтича срока му на годност.

Има два начина за указването срока на годност на козметичните средства – козметиката, която "живее"  повече от 30 месеца се маркира със знака за използване от момента на отваряне, а останалата се отбелязва със срока на годност с месеца и годината, до която съхранява всички свои качества.

В идеалния вариант на опаковката е необходимо да са обозначени и двете дати. Затова Европейското законодателство въвежда и ново понятие – "минимален срок на годност"- "дата, до която козметичното средство изпълнява свойствата си и не представлява никаква опасност за потребителя". За новото понятие е създаден и нов символ във вид на пясъчен часовник с указаните дати (месец/година и ден/месец/година)

Козметиката с подобна маркировка вече се е появила на европейските пазари, но задължителна за всички ще стане през 2013 г. 

Kozmetikata.com