Аромати

Зараждането на имиджа

  • 20.08.2010
  • Автор: Светлана Илкова
Аромати, Зараждането на имиджа

Аромати, Зараждането на имиджа

Аромати, Зараждането на имиджа

Аромати, Зараждането на имиджа

Във всички времена и при всички народи съществува култ към аромата, култ към духа на природата, както и предаването на най-добрите ухания. Легендарните се запазват през вековете и цивилизациите.

Една през 20-ти век се намира съвършеното оформление на тези ефирни творения с мистично съдържание – парфюмите, и точно през 20-ти век се въвежда източното разбиране за света и човека в него, когато тялото и душата външното и вътрешното, идеята за нейното въплъщение, не се противопоставят, а се сливат, като са неразривно свързани едно със друго.

Магическата течност днес, изминава пътя от зараждането на идеята до създаването на формулата, а покле композицията, хармонична в съзвучна гама аромати, излизайки на бял свят
и започвайки живота си в света на хората, въоръжен с образ, име и флакон, изразяващи стилово и смислено единство.

И от това, колко съвършено е единственото на стил и смисъл, форми, идеи и образи, зависи продължителността на живота на едно ухание, неговия успех или полупровал, ще покори ли много поколения или ще изживее само няколко сезона в сянката на истински великите.

Родоначалникът на съвременния подход към ароматите като произведения на изкуството с единството на образа и уханието, името му и флакона, е компанията Гуерлиан. През 19
00 г. й е предложен първия ансамбъл от название, флакон и непосредствен аромат Voilapourquoi Vaimais Rosine (Ето защо обичам Валери) – копмпозиция, която днес изглежда доста наивно, но и която преди столетие покорява всички.

В нашето съвремие ароматите, като всяко произведение на изкуството, притежават свой образ, притежавайки собствен образ, глас, маниери, история и характер. И в допълнение уханията, като никое друго произведение на изкуството, са способни да предизвикат въображението, да отключат спомени, да създадат настроение, да покорят и да променят представите ни. 

Когато ползваме тези уханни шедьоври, ни обгръща особена аура, благотворно влияеща не само на самите нас, но и на околните.

Kozmetikata.comЛинкове

Парфюми