Аромати

Аромат и стил

  • 04.06.2010
  • Автор: Светлана Илкова
Аромати, Аромат и стил

Аромати, Аромат и стил

Аромати, Аромат и стил

Аромати, Аромат и стил

Стилът за ползването на парфюм се определя от идеята, която е закодирала духа на времето в в самия аромат. Бесният темп на съвременния живот придава на културата на ползване на парфюмерията такива черти, които са съвършено несвойствени  да предишните "спокойни" столетия.

Днес ароматът все по-често става елемент на външната "екипировка", своеобразна нужда, допълнение към облеклото, и символ на принадлежността към определен социален слой.

Какви стилове на ползване са присъщи на жителите на големите градове? Какви характеристики на парфюмерийния пазар определят стила на потребление?

Оказва се, че всичко зависи от възрастта!

Пикът на повишено внимание към парфюмерията е във възрастта между 25 и 29 години.

Това е времето за изграждането на собствен стил и формирането на парфюмерийни предпочитания, както при мъжете, така и при жените. В този период присъства максималното желание да се следва модата и постоянно да се променят ароматите, като се акцентирана старанието да не се изостава от нея.

Съвършено различна е картината, която се наблюдава в отношението на хората на преклонна възраст (60 години и повече). Половината от тях престават да използват парфюмерия изобщо.

Но има и още едно различие. В мъжкия стил  ползването на парфюмерия прозира с лека небрежност и пасивност. Причините за това, е възможно, да се коренят в тома, че мъжете обикновено ползват това, което жените им подаряват!

Нещо повече, ароматът се асоциира с жената! В този смисъл е напълно правилно изказването на Жак Полж - "Роклята е украшение на външността, а уханието е вътрешната промяна на женското начало!".

Това също е белег на нашето време, не във всички епохи е било така, парфюмерията да се смята преимущество на жените. В историята на човечеството има тенденция: в тези култури, където мъжът заема доминиращо положение, той и ухае по-силно, отколкото жената. Знатните гърци, римските патриции са натърквали косите си с парфюм, тялото с ароматни балсами и приемали ароматни вани.

Европейските аристократи през XVI век буквално са се къпали в парфюм. Силният пол ухаещ повече! От тази позиция могат да се направят интересни изводи за съотношението на силите между мъжкото и женското начало в съвременния свят.

Индустриалната епоха предоставя преимуществото на парфюмерията на жените. И едва през последните десетилетия  на миналия 20-ти век, мъжете отново се връщат към правото си на благоухание. Пикантността на ситуацията се състои в това, че решаващата рола в това изравняване на силите (е във възраждащата се мъжка еманципация) играят отново жените, които отдават своите предпочитания на тези мъже, които ухаят приятно, а понякога дори диктуват из0бора им на аромати по свой вкус.

Какво още определя стила на ползване?
По-високото образование не влияе толкова на самия стил, колкото на решението – да се ползва ли  парфюм въобще.
Сред хората с висше образование не ползват парфюм само единици. Затова наличието на висша степен практически предопределя покупката на един или друг аромат.

Защо се получава това? Марилен Делбур Делфи, френски културен историк, който отбелязва "Ароматите, както и модата, това е изкуство плавно бягане, което в обикновения живот създава привилегировано пространство".

Висшето образование се явява привилегия, и хората, които я получават, се стремят да заемат в обществото особено положение. Стремежа към една привилегия не изключва, а напротив предопределя желанието и към други привилегии. Ползването на парфюми и особено скъпи е знаков символ за принадлежност към елита. Затова хората, които се вълнуват от собствения си социален статус, често купуват парфюми не само, за да получат удоволствие от аромата, но и заради престижа им.

Докато човек не е намерил спътника си в живота, той е по-внимателен към уханията. Такива хора знаят какво им харесва, и трепетно се отнасят към флаконите на тоалетната си масичка, без да бъркат техните наименования.

С началото на семейния живот, отношението към ароматите постепенно се променя, и вече почти всеки четвърти няма устойчиви парфюмерийни предпочитания.

Характерна черта на ползването на парфюм е чистота на неговата употреба.

Катрин Деньов споделя в едно от своите интервюта: " Във всяка минута от моя живот ме съпровождат аромати... По-вероятно е да забравя очилата или ключа си, но не и да се парфюмирам!"

Но далеч не за всички важи правилото "нито ден без парфюм". Някои не намират наслаждение от това, което дарява парфюмерията, или други, които прекалено високо ценят своите "скъпоценни" аромати, за да ги разхищават в ежедневието.

Kozmetikata.com


Линкове

Парфюми